Leishmaniainfektion eller leishmanios orsakas av en encellig parasit som överförs vid bett av sandmyggan (ibland även kallad sandfluga eller fjärilsmygga). Både människor och djur kan bli infekterade efter insektsbett. Sandmyggan finns inte i Sverige; därför kan inte överföring av parasiten ske på naturligt sätt här.

Hos infekterade hundar kan parasiten finnas bland annat i blod, hud och slemhinnor. Överföring av parasiten från hund till människa/hundägare har inte påvisats trots att infektionen är mycket vanlig hos hundar i Medelhavsområdet.

I SVT:s Uppdrag granskning som sändes den 14/1 2009 kunde man få uppfattningen att även andra insekter förutom sandmyggan överför infektionen till människor. Detta har hittills bara kunnat visas i laboratoriemiljö hos gnagare, och är alltså hittills bara en hypotetisk smittväg.

För ägare av hund med påvisad eller misstänkt infektion gäller dock att iaktta extra försiktighet. Misstänkta fall av smitta via blod mellan två olika hundar har rapporterats i andra länder. Då parasiten kan finnas i hundens blod eller i utsöndring från slemhinnor, ska kontakt mellan hundens och hundägarens blod och slemhinnor undvikas.