Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner inom vård, tandvård och omsorg, såväl offentlig som privat. Priset tillfaller organisation/företag/ arbetsplats eller enskild person som gjort betydande insatser inom hygienområdet och därigenom påverkat och förbättrat efterlevnaden av hygienrutiner inom vård, tandvård och omsorg.

Juryn består av sakkunniga i Svensk Förening för Vårdhygien: Birgitta Lönnberg, Landstinget Gävleborg; Inger Spencer, Folktandvården Västra Götalandsregionen; Kerstin Mannerquist, Smittskyddsinstitutet.

Nominera senast den 2 mars

Förslag på pristagare med motivering, kan inkomma från organisation/företag/ arbetsplats eller enskilda personer. Förslaget ska innehålla namn, adress och e-postadress på nominerad, kort motivering samt namn adress och e-postadress till den som skickat in nomineringen.

Förslag skall vara inkomna till Inger Spencer senast 2 mars 2009.
Vid eventuella frågor ring Inger Spencer 0500-49 98 43.

Prisutdelning

Prisutdelning sker i samband med Svensk Förening för Vårdhygiens studiedagar på Hotell Skogshöjd i Södertälje den 21 april 2009, klockan 13.30-15.00, då även Socialminister Göran Hägglund kommer att närvara.