Studien genomförs genom att SMI samkör en databas om svenskarnas resvanor med SMI:s statistik om smittsamma sjukdomar. Projekt ska bidra till ökad förståelse av relationen mellan förändrade resvanor och smittsamma sjukdomar.

– Med mer kunskap kan vi arbeta mer preventivt för att minska andelen svenskar som drabbas av allvarliga smittsamma sjukdomar utomlands, säger Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.

Observera: det förekommer uppgifter i medier som gör gällande att SMI kommer att skicka ned hälsoskyddsinspektörer till hotell som tar emot många svenska turister. Dessa uppgifter är helt felaktiga.