• Prisökning på laboratorieundersökningar

  Publicerat

  En prisökning på 5 procent kommer att genomföras den 1 juli 2009 på samtliga diagnostiska undersökningar som SMI utför. Detta med anledning av högre personal- och materialkostnader.

 • Lägesbeskrivning av den nya influensan

  Publicerat

  Den nya influensan sprider sig i många länder, framför allt bland skolbarn. www.who.int/ Hittills har den i huvudsak gett mild sjukdom och i förhållande till antalet diagnoser har mycket få personer…

 • SMI:s telefonväxeln är ur funktion

  Publicerat

  För närvarande går det inte att ringa till SMI:s växel på grund av driftstörningar efter strömavbrott.