På södra halvklotet börjar nu vintersäsongen. Allt fler fall rapporteras till exempel från Australien, framförallt från den västra delen. Det är huvudsakligen barn och ungdomar under 18 år som blivit sjuka. Enligt vår bedömning borde virus spridas mer på södra halvklotet som går mot vinter, medan vi på norra halvklotet går mot sommar och skolavslutningar. De närmaste veckorna kommer säkert att ge klarhet i detta.

I Sverige har hittills bara drygt 1% av samtliga prov innehållit den nya influensan. Vi har alltså haft en mycket omfattande provtagning, men en mycket låg frekvens av positiva. Hittills finns bara ett verifierat fall som troligen har smittats i Sverige av anhörig som varit i USA. Vi har inte sett någon ökning av influensasjukdom i våra rapporteringssystem . Allt detta talar för att vi faktiskt inte har någon stor dold spridning av sjukdomen, något som diskuterats de senaste veckorna.

SMI tror trots detta att risken är stor att vi får en viss spridning inom Sverige av infektionen under sommaren och att vi måste ha en god beredskap för ett eventuellt utbrott under tidig höst. Positivt är dock att allt hittills talar för att sjukdomen är mild. Dessutom kommer vi troligen att ha mycket information från utbrott på södra halvklotet till hösten, vilket kan underlätta planeringen inför ett eventuellt svenskt utbrott.