En prisökning på 5 procent kommer att genomföras den 1 juli 2009 på samtliga diagnostiska undersökningar som SMI utför. Detta med anledning av högre personal- och materialkostnader.