I första hand tas ett virus fram som kan användas för detta enligt de väl beprövade metoder som redan finns. WHO har ännu inte rekommenderat fabrikanterna att upphöra med den pågående produktionen av säsongsvaccinet. Detta görs först när man är helt övertygad om att den nya influensan kommer att skapa en pandemi.

För ytterligare information om produktionen av vaccin mot den nya influensa hänvisas till Socialstyrelsen.