Telefonupplysningen har till att börja med svar på de vanligaste frågorna, men kommer att uppdateras allteftersom. Alla frågor och svar som besvaras per telefon finns också på webbplatsen www.krisinformation.se .

Telefontjänsten är kostnadsfri och ska underlätta för allmänheten att få svar på frågor och att hitta till rätt information.

Informationen har tagits fram gemensamt av följande ansvariga myndigheter: Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelserna.

Välkommen att ringa 020 - 20 20 00. Telefonupplysningen besvarar samtal dygnet runt.

Telefontjänsten sköts av SOS Alarm Sverige AB med hjälp av sitt dotterbolag YouCall Sverige AB.