Läs mer om handhygiendagen
http://www.who.int/gpsc/5may/en/

Läs mer om vårdhygien
http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vardhygien/