Smittskyddsinstitutet upphäver härmed den resevarning avseende ej nödvändiga resor till Mexiko som utfärdades den 28 april 2009. Enligt samstämmiga uppgifter från ett flertal oberoende källor är risken för svår sjukdom vid smitta med den nya influensa A(H1N1) nu liten i Mexiko.

Smittskyddsinstitutet upphäver härmed den resevarning avseende ej nödvändiga resor till Mexiko som utfärdades den 28 april 2009. Enligt samstämmiga uppgifter från ett flertal oberoende källor är risken för svår sjukdom vid smitta med den nya influensa A(H1N1) nu liten i Mexiko. Antalet personer som söker sjukvård på grund av den nya influensan har minskat kraftigt under de senaste veckorna. Den totala spridningen av sjukdomen inom landet har avtagit, även när det gäller mild sjukdom. Vi bedömer därför att risken för svår smitta är så liten att någon resevarning inte längre är befogad. Man bör dock, liksom vid alla resor, hålla sig informerad om de lokala förhållandena avseende sjukdomar och eventuella rekommendationer som kan finnas inom det område man besöker.

Information om influensaläget kan hittas bland annat på följande länkar: www.who.int and www.salud.gob.mx

Smittskyddsinstitutet 18 maj 2009

Annika Linde, statsepidemiolog
Hans Ottosson, överdirektör