De nya testerna används nu vid Smittskyddsinstitutet (SMI) och några andra svenska laboratorier för att undersöka kontakter till tuberkulossjuka och personer som vistats i länder med hög risk för tuberkulossmitta.

Under 2008 höjdes också ambitionsnivån för laboratoriediagnostik av resistent tuberkulos i Sverige. Vid ett möte på SMI med de ansvariga för landets fem kliniska tuberkuloslaboratorier beslöts att nationellt införa en snabb direkttest för att upptäcka resistens mot de två viktigaste tuberkulosläkemedlen rifampicin och isoniazid, för prov från alla smittsamma tuberkulospatienter. Med konventionell teknik kan detta ta upp till 8 veckor.

Metoden (MTBDRplus från HAIN Lifesciense) är en molekylärbiologisk metod som dels visar att det rör sig om M tuberculosis (och inte någon annan mykobakterie) och dels om den aktuella bakterien har de speciella mutationer som orsakar resistens mot medlen. Testningen innebär att patienter med smittsam resistent/multiresistent tuberkulos kan identifieras senast dagen efter provtagning.

På senare tid har utvecklats nya tester – IGRA tester (Interferon-Gamma Release Assays) – med vilka man med ett enkelt blodprov kan påvisa om en person är smittad av tuberkulosbakterier. Metoderna bygger på mätning av den cellmedierade immunreaktionen hos tbc-smittade individer. De smittade kan då ges förebyggande behandling för att inte riskera att insjukna i tuberkulos och inte heller smitta andra.

Metoden bedöms minska spridningen av resistent tuberkulos

Ett snabbt påvisande av resistent tuberkulos, innebär att patienten snabbare kan få adekvat terapi, och således bli smittfri betydligt tidigare. Ytterligare en fördel är att relevanta infektionskontrollsåtgärder snabbt kan sättas in. Vi bedömer att denna nya rutin kraftigt minskar risken för spridning av resistent tuberkulos i Sverige.