Över 600 personer i Jönköping och 40 personer i Kungsbacka blev magsjuka sedan de ätit mat från pizzerian respektive bageriet. Tidigare har man visat att de båda livsmedelsburna utbrotten orsakades av norovirus. SMI:s analys av prov från kökspersonal och sjuka gäster vid de båda utbrotten, visar på förekomst av norovirus genotyp GII.4 variant 2006b. Denna virusvariant är den mest vanliga i de analyser som SMI utfört bland utbrott inom vård och samhälle under innevarande säsong.