Trots att varianten funnits länge har man inte sett någon omfattande spridning av den och man har bara hittat den hos ett fåtal av alla de svårt sjuka patienterna. På ett av WHOs laboratorier har man redan visat att vaccinet skyddar även mot denna variant. Därför bedömer Smittskyddsinstitutet inte att fyndet i Norge för närvarande ger anledning till ökad oro.

I Norge baserade man farhågorna för att denna virusvariant är allvarligare på att man hittat material från två dödsfall samt från en patient som var svårt sjuk. Vid en tidigare studie av ett helt annat influensa A-virus har man visat att just denna mutation gör att det kan binda till celler i lungorna. Normalt binder influensavirus främst till de övre luftvägarna, och den lunginflammation som ses vid den nya influensan anses bero på att pandemiskt H1N1 har en bättre förmåga att binda till lungceller än säsongsinfluensan. Man har dock inte visat att den beskrivna mutationen i pandemiskt H1N1 gör att just denna variant lättare binder längre ned i luftvägarna än andra pandemiska H1N1-varianter som cirkulerar. I Sverige har varianten påvisats hos två patienter som vårdades i ECMO i juli respektive i augusti.

WHO gör samma bedömning som Smittskyddsinstitutet