”Nuläge – den nya influensan A(H1N1)” publiceras på Krisinformation.se med tydliga länkar till mer information och kontaktuppgifter. Informationen kommer från Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Arbetsmiljöverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. På Krisinformations webbplats hittar du också sedan tidigare svaren på vanliga frågor om influensan.

Nuläge – den nya influensan A(H1N1)