Under senare år har det skett en kraftig ökning av rapporterade denguefall runt om i världen och just nu pågår större utbrott i ett flertal länder. Socialstyrelsen bedömer inte att risken för denguesmitta är ett skäl att utfärda varning för resa till Kap Verde eller något annat enskilt land.

Årligen rapporteras i Sverige mellan 50 och 100 fall bland återvändande resenärer. Inga fall har rapporterats från Kap Verde. Majoriteten smittas i Thailand.

Allmänt gäller att man vid resa i tropikerna, inklusive Kap Verde, bör skydda sig mot att bli myggbiten för att undvika att smittas av denguefeber och andra myggöverförda sjukdomar. Resenärer till tropikerna rekommenderas även att informera sig om tillgången till sjukvård på aktuellt resmål. Den rekommendationen gäller inte minst personer med någon underliggande sjukdom som löper en ökad risk att akut behöva uppsöka sjukvård under utlandsvistelsen.

Läs mer på Smittskyddsinstitutets webbplats om sjukdomen denguefeber och hur man kan skydda sig.

Karta från WHO över virusets utbredning .