Unga personer i åldern 18-24 år är minst intresserade av att vaccinera sig mot den nya influensan, populärt kallad svininfluensan. Samtidigt är många av dem som insjuknar yngre personer. Kampanjen ”Nej till svininfluensan!” är ett initiativ för att nå unga vuxna och förhoppningen är att fler ska vaccinera sig.

Bakom kampanjen står Smittskyddsinstitutet, , Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket samt 1177 Sjukvårdsrådgivningen.

Så fungerar det:

På en enkel webbsida finns information om den nya influensan och hänvisning till respektive landsting. På webbsidan kan man välja bland olika skäl till att vaccinera sig. Då skapas ett gult märke eller ”badge” som kan synas och spridas på flera sätt.

Du kan välja att:

  • dela badgen med vänner på Facebook
  • publicera via Twitter
  • lägga badgen på en blogg
  • lägga den på en webbsida
  • skicka den i ett e-postmeddelande.

Börja med att gå in på: www.nejtillsvininfluensan.se eller klicka på badgen.

De viktigaste skälen till att vaccinera sig är att skydda sig själv – och att skydda andra. Ju fler som vaccinerar sig, desto mindre blir smittspridningen. Mer information om den nya influensan finns på www.krisinformation.se och www.1177.se