"Vaccinet kommer att rädda liv", debattartikel Svenska Dagbladet