Nummer 5/09 diskuterar hivpositivas rättsosäkerhet när Högsta domstolens prejudicerande dom nonchaleras, liksom att tuberkulosspridning på svenska sjukhus är underskattad. Vi konstaterar också att vägglusen är tillbaka i folkhemmet. Men framför allt frågar vi oss hur det skulle se ut om vården kunde flyga?

Självklart kan du redan nu ta del av ett smakprov:

Vägglössen är tillbaka

De var länge bortglömda men nu har något hänt. Det senaste decenniet har sett en mångdubbling av vägglusrapporter.

Dags att ta reda på mer om våra skadedjur

I Sverige förekommer allt fler fall av skadedjur som till exempel vägglus. Vad betyder det för oss människor?