Prover från omkring 2 000 svenskar i alla åldrar från några större laboratorier i Sverige kommer att samlas in. Insamlingen av prover startar inom en till två veckor. Omkring 500 prover i veckan kommer att analyseras och de första analyserna beräknas vara klara innan jul.

Det är angeläget att få in prover innan vaccinationen mot den nya influensan sätter igång eftersom det inte är möjligt att skilja mellan de personer som blivit infekterade och de som vaccinerats.

Förhoppningsvis kan studien också ge svar på varför äldre personer inte drabbas av den nya influensan i samma utsträckning som personer i de yngre åldersgrupperna. Det finns studier i USA som tyder på att äldre personer har en immunitet som de fått genom tidigare influensor.

Studien är ett samarbetsprojekt mellan avdelningarna för virologi, epidemiologi samt avdelningen för immunologi och vaccinologi vid SMI.

OBS! Prover kommer att tas slumpmässigt. Det går INTE att anmäla sig till studien, utan syftet är att just få prover från folk som inte specifikt söker för influensaliknande symptom. Smittskyddsinstitutet har INTE någon möjlighet att analysera prover för att utröna om personer haft den nya influensan.