När influensanegativa prover från patienter med misstänkt influensa analyserades vidare för andra virus vid Karolinska Universitetssjukhuset var just förkylningsviruset Rhinovirus det vanligaste fyndet.

En Rhinovirusinfektion sätter igång immunförsvaret i cellerna i luftvägarna, och gör det svårt för ytterligare ett virus att infektera.
– Vi tror alltså det blev en tävling mellan Rhinovirus och influensavirus, där klimatet gynnade förkylningsviruset – som därmed utklassade influensan, säger Annika Linde, statsepidemiolog vid SMI.

Rhinovirus sprids effektivt även i varmt väder, och ger varje år en våg av luftvägsinfektioner några veckor efter skolstarten.

Läs hela publikationen: Does viral interference affect spread of influenza?