Analyser från Smittskyddsinstitutet tyder på att:

  • Epidemin kan bli av samma omfattning som i länder på södra halvklotet, vilket kan innebära att kurvan vänder om två-tre veckor i de län som har störst spridning.
  • Bilden över landet är något varierad, men influensaspridningen finns i stort sett överallt i Sverige.

Prognosen är dock osäker och uppdateras kontinuerligt. Det är i dagsläget svårt att säga hur omfattande den första vågen av epidemin kommer att bli.
Eftersom denna prognos följer tidigare gjorda scenarior, fortsätter förberedelserna inför influensavaccineringen enligt planeringen.

Läs mer i Smittskyddsinstitutets influensarapport