I nummer 4/09 berättar nytillträdde generaldirektören Johan Carlson om vad som väntar svenskt smittskydd. Stora förändringar blir det. Pandemin knackar på: influensavaccinproduktionen sadlar om från hönsägg till insektsceller, det måste gå snabbare, och gärna säkrare. Och förresten, hur pandemiplanerar kriminalvården? Slutligen kan man fråga varför barn i dagens Sverige drabbas av tuberkulos, ska det verkligen vara nödvändigt?

Självklart kan du redan nu ta del av ett smakprov:

Envis bakterie på frammarsch

Förstärkt expertfunktion för Legionella