Varje år rapporterar Sveriges kommuner och Smittskyddsinstitutet misstänkta utbrott och enstaka fall av matförgiftningar till Livsmedelsverket. Under fjolåret rapporterades 319 misstänkta matförgiftningar med totalt 3 061 personer insjuknade, vilket är ovanligt mycket. Men det verkliga antalet som drabbas är troligen ändå mycket större, eftersom de allra flesta drabbade kurerar sin magsjuka hemma utan att det kommer till myndigheternas kännedom.

Anmäla matförgiftning via webben

En anledning till att ovanligt många utbrott rapporterades under 2009 är att Stockholms stad har gjort det möjligt för privatpersoner att anmäla matförgiftningar som berör restauranger och butiker inom Stockholm via kommunens webbplats.

Bristande hygien

Dålig handhygien och bristande kunskaper om hygien är en vanlig orsak till matförgiftningar enligt sammanställningen för 2009. I många fall har man i utredningarna kunnat konstatera för låg värme vid tillagning, för långsam nedkylning, för hög temperatur i kylen och för lång förvaring i rumstemperatur.
– Vid tillagning upphetta köttet till minst 70 grader för att döda mikroorganismerna, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.

Utpekade livsmedel

Ofta är det svårt att hitta smittkällan, eftersom maten brukar vara uppäten och resterna kastade. Även om det finns mat kvar, kan det vara svårt att hitta smittämnet i det. Bland de livsmedelskategorier som i rapporterna har utpekats som smittkällor finns blandade rätter med både värmebehandlade och färska ingredienser i topp. Det kan vara hamburgare, kebab, pizza eller smörgåstårta.
Hemgjord ost gjord på opastöriserad mjölk som serverades på två olika julmarknader misstänktes ha förorsakat utbrott av stafylokocker med sammanlagt ett trettiotal insjuknade. På en tredje julmarknad utpekades opastöriserad mjölk som misstänkt smittkälla till ett utbrott med Campylobacter.