Om smittan skulle bli vanligare hos grisar är det framförallt de som arbetar med grisar som riskerar att smittas.