Hon tog beslutet efter ett möte i WHO:s kriskommitté där experter från hela världen redogjorde för situationen i sina respektive länder. Ett särskilt intresse riktades mot länderna på södra halvklotet som nu genomgår sin årliga influensasäsong. Det finns visserligen länder som Nya Zeeland och Indien där den pandemiska influensan fortfarande sprids i hög grad, men om man ser till hela världen är smittspridningen nu avsevärt lägre än under 2009 och tidigare i år.

Efter långa diskussioner enades kommittén om att världen inte längre befinner sig i en influensapandemi, men att flera länder fortfarande har lokala influensaepidemier, vars utveckling måste följas noga. Influensavirus är oberäkneliga och situationen i världen kan förändras. Det är också viktigt att alla länder följer influensasituationen i det egna landet.

Viruset kommer att cirkulera i världen under flera år framöver

Att vi befinner oss i en postpandemisk period innebär inte på något sätt att A(H1N1)-viruset är borta. Det troliga är att viruset kommer att cirkulera i världen under flera år framöver, men mer likna de säsongsinfluensavirus som finns sedan tidigare. WHO:s experter har redan tidigare i år enats om att A(H1N1)-viruset kommer att ingå i säsongsvaccinet för norra halvklotet säsongen 2010/2011 tillsammans med influensa B och H3N2.

Det finns fortfarande skäl att vaccinera sig mot den nya influensan om man inte redan har gjort det. Särskilt viktigt är det för dem som löper större risk att bli allvarligt sjuka – barn och ungdomar, gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar. Vaccinet ger också ett bra skydd för den som ska resa till länder där influensan fortfarande sprids.

Den här pandemin har gett oss användbar kunskap för att förbättra planeringen inför kommande pandemier och utvärderingsarbetet pågår både nationellt och regionalt. På nationell nivå har myndigheterna bland annat fått ett regeringsuppdrag att utvärdera arbetet med den nya influensan, vilket ska redovisas den 1 mars 2011.