I Storbritannien har man redan haft flera allvarliga fall och flera dödsfall av A(H1N1) 2009. Det man kan se är att influensan slår hårdast mot samma grupper som förra året. Alltså i övrigt friska personer som är yngre än 65 år och gravida kvinnor samt personer med underliggande sjukdomar.

Det är därför viktigt att sjukvården uppmanar de personer som rekommenderas säsongsinfluensavaccinering att verkligen vaccinera sig för att undvika allvarlig influensasjukdom.

Det är också viktigt att hälso- och sjukvården uppmärksammar och överväger behandling med virushämmande medel för personer med underliggande sjukdomar som uppvisar influensasymtom, men även för i övrigt friska personer som har svåra influensasymtom.

Läs mer om Socialstyrelsens rekommendationer som gäller för den vanliga säsongsinfluensan, inklusive pandemiviruset A(H1N1) 2009 här .

Noga med handhygienen

Ett bra sätt att minska risken för att bli smittad av influensa eller andra smittsamma sjukdomar är att vara noga med handhygienen.

Årets säsongsinfluensavaccin skyddar mot de tre typer av influensa som förväntas få störst spridning, där influensa A(H1N1) 2009 är en av dem. Influensavirus förändras ständigt och därför anpassas influensavaccinerna årligen för att ge skydd mot de tre typer av influensa som förväntas få störst spridning under säsongen. Det är WHO som avgör vilka influensastammar som ska ingå. Årets influensavaccin innehåller:

• influensa A/California/7/2009 (H1N1)-likt virus
• influensa A/Perth/16/2009 (H3N2)-likt virus
• influensa B/Brisbane/60/2008-likt virus

Vaccinet innehåller inte adjuvans och heller inget konserveringsmedel.

Vaccinet Pandemrix skyddar mot influensa A(H1N1) 2009. De som vaccinerades under förra säsongen har fortfarande ett bra skydd.

Smittskyddsinstitutet karaktäriserar virus

Under förra året etablerade de flesta mikrobiologiska laboratorier molekylär diagnostik för influensa samt för specifik påvisning av A(H1N1). Flera prover som innehåller influensa har skickats till Smittskyddsinstitutet för vidare karaktärisering.

Karaktäriseringsdata, både globalt och ifrån Sverige visar att A(H1N1)-stammarna liknar vaccinstammen (A/California/7/2009 (H1N1)). Även säsongsinfluensa A(H3N2) liknar vaccinstammen (A/Perth/16/2009 (H3N2)) samt merparten av influensa B-stammarna liknar vaccinstammen (B/Brisbane/60/2008). Alla influensastammar som har karaktäriserats i Sverige är känsliga för de virushämmande läkemedlen.