UNGASS-rapporten ”Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige 2010” har lämnats in av regeringen till FN och UNAIDS. UNGASS-rapporten är en genomlysning av det sammantagna arbete som har gjorts.

Läs vår lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige