SMI ber er att skjuta fram prover som gäller kartläggning förekomst i råvatten till efter årsskiftet. När utbrottet i Östersund är kartlagt och all information är utvärderad planerar SMI, Livsmedelsverket och Svenskt Vatten att se över principerna för provtagning av vatten för att fastställa om det finns anledning av förändra de nuvarande riktlinjerna. Till dess kvarstår alltså rekommendationerna om att endast analysera vatten för Cryptosporidium vid en misstänkt utbrottssituation.