För mer information läs Smittskyddsinstitutets norovirusrapport