Nummer 1/10 levererar jakten på immunförsvarets nycklar, nya förklaringar till barnsängsfeber, en orädd syn på virusmutationer och så sätter vi fokus på förskolans infektioner. Dyra grejor som rotavirus, RSV, pneumokocker och giardia. Dessutom kan du läsa om löss, kinesisk biosäkerhet och väldigt gammaldags krishantering.

Här kan du ta del av några smakprov

Vårdrelaterade smittor står oss dyrt

Stora summor kan sparas genom ändrade hygienrutiner – i hela samhället. Smittskydd kommer under våren att visa problemets omfattning genom nedslag i förskola, äldrevård och kriminalvård. Först ut är förskolan.

Halverad sjukfrånvaro med nya hygienrutiner

Under två år har förskolorna Utskogen och Skogsstigen målmedvetet satsat på skärpta hygienrutiner. Resultatet är över förväntan. Magsjuka har i princip försvunnit. Dessutom kan kommunen se fram mot bättre ekonomi.

Handsprit, tvål och vatten räcker långt

Luftvägsvirus kan slå hårt, inte minst mot barn. Vab-dagarna ökar och antibiotikaanvändningen späs på. Men det finns enkla åtgärder som ger god effekt.