Rekommendationen att erbjuda alla barn från 6 månaders till och med 12 års ålder två halva vuxendoser av vaccinet mot den nya influensan är densamma som tidigare. Den grundar sig på Läkemedelsverkets bedömning av den kunskap som idag finns om vaccinet, en bedömning som delas av Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Svenska Barnläkarföreningen.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats