Därför rekommenderar vi vaccination

  • Unga personer, som löper störst risk att bli sjuka i den nya influensan, kan skydda sig själva och andra. 28 procent (nästan en tredjedel) av dem som vårdats på sjukhus i Sverige har varit under 15 år och 67 procent (två tredjedelar) har varit under 40 år.
  • Ungefär en tredjedel av dem som blivit allvarligt sjuka har inte haft någon annan sjukdom eller riskfaktor som gjort att man i förväg kunde vänta sig att de skulle bli svårt sjuka i influensan.
  • Många av dem som trott att de varit sjuka i den nya influensan har i själva verket haft en vanlig förkylning och är därmed inte immuna.
  • Vid resor till länder där inga eller få personer är vaccinerade och smittspridningen ännu är stor finns risken att man smittas eller smittar andra.

Flera landsting har minskat sina extrainsatta vaccinationsaktiviteter, till exempel vaccination på köpcentra, idrottsarenor och med blodgivarbussar. Men vaccin erbjuds som tidigare utan kostnad till alla på vårdcentraler, inom skolhälsovården, med mera.

På Krisinformation finns en karta med länkar till information om vaccinationerna i alla landsting.