Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom all vård och omsorg. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är täta och risken för smittspridning är stor. Det globala problemet med antibiotikaresistenta bakterier i vården ökar. Genom att tillämpa basala hygienrutiner och vara rätt klädd förebygger man smittspridning mellan vårdtagare och personal.

Juryn består av sakkunniga i Svensk Förening för Vårdhygien: Birgitta Lönnberg, Landstinget Gävleborg; Inger Spencer, Hygienansvarig, Folktandvården Västra Götaland; Kerstin Mannerquist, Smittskyddsinstitutet.

Övriga i projektgruppen: Peter Thore och Hans-Åke Johansson.

Prisutdelare: Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Ann Tammelin, Ordförande i Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH).

Nominera någon som har åstadkommit en förändring

Förslag på pristagare med motivering, kan inkomma från organisation/företag/arbetsplats eller enskild person. Förslaget ska innehålla namn, adress och e-postadress på nominerad, med kort motivering, max en A4-sida. Även namn adress och e-postadress till den som skickat in nomineringen ska bifogas.

Förslag skickas till inger.spencer@vgregion.se senast 1 mars 2010. Vid eventuella frågor ring Inger Spencer 0500-49 98 43.

Prisutdelning sker i samband med Svensk Förening för Vårdhygiens studiedagar
på Hotell Skogshöjd i Södertälje den 20 april.