Socialstyrelsen publicerar måndag 10 maj en ny undersökning, Ungdomsbarometern , som visar att kondomanvändningen är låg bland ungdomar och unga vuxna. Samtidigt visar undersökningen att oron för hiv är låg bland ungdomar i Sverige.

Under 2010 kommer Nationella rådet för samordning av insatser mot hiv/aids (Nationella Hivrådet) och tillhörande hivpreventiv verksamhet vid Socialstyrelsen att överföras till Smittskyddsinstitutet.