Det nya wiki-formatet gör att fler läsargrupper utanför den mikrobiologiska världen kan ta del av informationen. En del avsnitt och fler artiklar vänder sig dessutom direkt till kliniker, i första hand de som sysslar med provtagning för mikrobiologisk diagnostik.

Alla volymer är inlagda i den version som idag existerar som fysisk upplaga, det innebär att vissa uppgifter är föråldrade eller inaktuella. Under arbetet har dock vissa uppdateringar gjorts, vilket anges från huvudsidan och i de uppdaterade artiklarna. De enskilda volymerna kommer också att ha särskilda redaktörer som sörjer för fortlöpande uppdateringar av böckerna.

Framtida utveckling

Inom kort kommer databasen uppdateras med remissupplagor av smittskyddslagens sjukdomar och molekylärbiologiska metoder. Som tidigare kommer innehållet att beslutas genom konsensusdiskussioner på SMI-dagar.

Det krävs en särskild behörighet för att kunna uppdatera eller kommentera artiklar. Rättigheter tilldelas av koordinatorn Magnus Thore. Ansök om konto här

Ett varmt tack till Carola Karlsson vid mikrobiologiska laboratoriet i Västerås för värdefull redaktionell hjälp samt Richard Haaga och Per Andersson vid SMI för teknisk support.

Klicka här för att komma in i referensmetodik för kliniskt mikrobiologiska laboratorier