I nummer 3/10 får du en konkret inblick i hur man gör ett hivvaccin: enkelt tänkt men svårt att få till. Vi besöker platsen där svensk krisberedskap alltid är vaken. Stora smittskyddsinsatser kan göras inom kriminalvården, men vilka är hoten och hur kan lösningarna se ut? Vi ger oss också in i debatten om amning och infektionsskydd, vad talar för och emot? Slutligen följer vi med Staffan Hildebrand som fångade svininfluensan på bild redan dag ett.

Här kan du ta del av några smakprov

Blodsmittor vanliga inom kriminalvården
Var femte omhändertagen har haft hepatit B och var fjärde bär på hepatit C-smitta – många utan att veta om det.

Myndighetssamarbete ska minska mörkertal
Samarbete mellan Smittskyddsinstitutet, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket ska öka smittskyddet.

Hepatiter rör sig över gränserna
Nio av tio får inga symtom av hepatit C förrän sjukdomen blivit allvarlig.

Ryska fängelser tvingar fram tbc-strategi
En sak är säker – ska man skydda samhället från tbc måste man storsatsa i fängelsemiljöer.

Svensk tuberkulosrisk påverkas av omvärlden
Med tanke på risken för importerad smitta finns ett behov av att kartlägga hur vanligt latent tbc är inom kriminalvården.

Snabb upptäckt med SMI-metoder
Så fort misstanke om tbc finns har Smittskyddsinstitutet (SMI) bra diagnostiska metoder för att snabbt och känsligt påvisa -sjukdomen.