Flest fall av tbc rapporterades från Stockholms läns landsting (239 fall), Västra Götalandsregionen (82 fall) och Region Skåne (56 fall). 117 fall rapporterades bland svenskfödda varav 52 var kvinnor och 65 var män. Ökningen av tbc i Sverige sedan 2003 utgörs av utlandsfödda personer och beror på migrationsflödet från länder med hög incidens av tbc.

SMI samarbetar aktivt med olika nationella och internationella organisationer med att övervaka, upptäcka och förhindra spridning av tbc.

Sverige hör till de länder i världen som har lägst förekomst av tbc. Den största faran är att diagnosen förbises eller blir helt försummad, vilket kan leda till ökad risk för smittspridning.