Tjänsterna som avdelningschefer för de tre sakavdelningarna annonseras nu ut och tanken är att de nya cheferna ska delta aktivt i ombildningsprocessen. Tillsammans ska de ansvara för att – i dialog med alla medarbetare och de fackliga organisationerna – ta fram ett underlag till en mer exakt ansvars- och uppgiftsfördelning mellan avdelningarna baserat på Smittskyddsinstitutets framtida uppdrag och inriktning.

Läs mer och ansök här