Situationen i samhället utanför vården är mer svårövervakad, men med början denna säsong analyserar SMI sökningar på Vårdguiden.se. Detta för att bland annat följa sökningar på ord där kräk ingår. Tanken är att människor söker information om kräkningar när de drabbats av dessa symtom och att sökningarna därför speglar problemets omfattning i samhället i stort. Analys av sökdata indikerar nu att högsäsongen för vinterkräksjuka närmar sig.

Tydlig ökning av sökningar

Hittills i höst har endast ett mindre antal laboratoriefall och utbrott av norovirus rapporterats från vården. Utbrottsrapporteringen från samhället har också varit mycket sparsam. Under föregående vecka (vecka 45, 2010) ökade dock sökningarna på kräk på Vårdguiden.se markant. Analyser av de senaste fem säsongernas sökdata visar att ökningen av antalet sökningar brukar ses 1-3 veckor innan en kraftigare ökning noteras av antalet rapporterade fall av norovirus till SMI. Det finns med andra ord starka skäl att de närmaste veckorna förvänta sig en ökning av antalet rapporterade fall av vinterkräksjuka. Vi vill därför påminna om betydelsen av god handhygien, både i hemmet och på arbetsplatsen, för att inte sprida smittan vidare i samband med magsjuka.