I år har tuberkulosfallen ökat mest bland tonåringar. Eftersom smitta lätt sprids i skolmiljö är det mycket viktigt att tidigt ställa rätt diagnos.

SMI-dag med fokus på hälsoundersökningar

Det är viktigt att sjukvården är medveten om att tuberkulos förekommer i Sverige och vilka som tillhör riskgrupperna för att få sjukdomen. Den 7:e december anordnar därför SMI en föreläsningsdag som vänder sig till dem som arbetar med tuberkulos eller är särskilt intresserade av sjukdomen. En stor del av dagen kommer att handla om hälsoundersökningar av asylsökande. Alla asylsökande i Sverige ska erbjudas en hälsoundersökning, men långt ifrån alla nås av erbjudandet.

Viktigt med screening för tuberkulos

För att undvika smittspridning av tuberkulos bland utlandsfödda i Sverige är det angeläget att hälsoundersökningar med screening för tuberkulos genomförs så snart som möjligt efter ankomst till Sverige.
Det är viktigt att även personer som har fått tillstånd att stanna i Sverige på grund av anknytning till anhörig också erbjuds hälsoundersökning. Även om man inte är sjuk vid ankomst till Sverige är screening för latent tuberkulos värdefull. Dels för eventuell profylaktisk behandling, men också för att informera om tecken på aktivering av tuberkulos så att den som har sjukdomen vilande snabbt tar kontakt med läkare vid symtom.

/Jerker Jonsson, Smittskyddsinstitutet
Frida Hansdotter, Smittskyddsinstitutet