I Dominikanska Republiken insjuknade en byggnadsarbetare då han återvände efter ett besök på Haiti och en kvinna återvände nyligen till Florida med symtom på kolera. Varken i USA eller Dominikanska Republiken räknar man med att detta ska orsaka något större utbrott eftersom infrastrukturen är väl fungerande med bra vatten- och avloppsrening i båda länderna. Man förbereder sig för att ta emot eventuella sjuka, återvändande resenärer för att begränsa smittspridning.

De flesta kolerafallen på Haiti är inte bakteriologiskt verifierade. Enligt uppgift har bakterieisolat från 13 odlingspositiva kolerapatienter typats med DNA-baserad metodik på USA:s smittskyddsmyndighet CDC. Alla 13 var identiska. Enligt de första uppgifterna var detta en stam som tidigare identifierats i Latinamerika, Asien och Afrika och därför så spridd att ursprunget till smittan skulle vara svårt att bestämma exakt. Om typningsmetoder med ännu högre förmåga till diskriminering mellan olika stammar tillämpas på Haiti-isolaten kan mer information om möjliga smittvägar erhållas. Men detta kräver också en analys med samma metoder av ett stort antal globala isolat. På Smittskyddsinstitutet (SMI) är det är inte känt om databaser med sådan information redan existerar.

Sjukdomen angriper vanligen individer som redan är försvagade till exempel genom undernäring. Kolera sprids via vatten och mat, framförallt otillräckligt kokta skaldjur och fisk, medan personsmitta är ovanlig.

Vid semesterresa till Dominikanska Republiken och Florida gäller som vid andra utlandsresor att inte dricka kranvatten om vattenkvaliteten skulle vara dålig, tänka på att den mat man äter är väl upphettad, undvika att äta sallader och grönsaker som inte upphettats, skölja frukt i rent vatten eller skala den samt att tvätta händerna efter toalettbesök och före måltid.