Målet med handtvättsdagen är att få in en vana att tvätta händerna med tvål och vatten före matintag och efter toalettbesök, för att på så vis minska dödsfallen till följd av diarré och akuta luftvägsinfektioner i utvecklingsländer. En förändring i handtvättsbeteendet är avgörande för att uppfylla millenniemålet att minska dödsfallen bland barn under fem års ålder med två tredjedelar till 2015. God handhygien är även A och O när det gäller att undvika influensor, förkylningar och kräksjuka. Färska svenska studier har visat att handtvätt med tvål och vatten i kombination med handsprit på förskolor reducerade infektionerna bland små barn med 12 procent.

– Det absolut vanligaste sättet att bli smittad är via händerna, du tar i något och stoppar sedan ett finger i munnen till exempel, säger Kerstin Mannerquist, hygiensjuksköterska vid Smittskyddsinstitutet.

En omfattande litteraturgenomgång av WHO visar klara bevis för att handhygien är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att minska smittspridning inom vården. Läs sammanfattningen genom att klicka på länken i högermenyn.

Den globala handtvättsdagen (Global Handwashing Day) initierades 2008 av Global Public-Private Partnership for Handwashing with Soap.