I en ny studie ledd av Karin Schenk-Gustafsson, professor vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, har könsskillnader i svenskarnas läkemedelsanvändning studerats. Data från denna studie presenterades i samband med ett symposium vid Karolinska Institutet den 19-20 oktober 2010. I studien har man använt det svenska läkemedelsregistret som innefattar individkopplade data.

Ett faktafel från studien har sedan den 18 oktober publicerats i media och på bloggar, att kvinnor får 70 procent mer antibiotika än män. Det korrekta resultatet från studien visar att 27 procent av alla kvinnor och 20 procent av alla män fick minst en antibiotikakur under perioden juli 2008 till juni 2009.

Resultatet motsvarade i relativa tal att 34 procent fler kvinnor än män fick minst en antibiotikakur under denna period. Detta enligt Björn Wettermark, enhetschef på Medicinskt kunskapscentrum vid Stockholms landsting och ansvarig för analysen av det svenska läkemedelsregistret i den aktuella studien.

De skillnader som redovisas i studien från Karolinska Institutet överensstämmer i stort med de data för antibiotikaförskrivning hämtade ur Apotekens försäljningsstatistik som tidigare sammanställdes av Strama men sedan 1 juli 2010 sammanställs och analyseras vid Smittskyddsinstitutet.