Avtalet omfattar flera områden inom hälsosektorn, bland annat antibiotikaresistens som är ett prioriterat ansvarsområde för SMI.
Enligt avtalet som rör antibiotika ska de båda nationerna samarbeta och utbyta erfarenheter inom prevention och stimulera samarbete mellan svenska och kinesiska forskare. Länderna vill byta erfarenheter när det gäller att ta fram vägledande dokument för:

  • Antibiotikaanvändning
  • Rutiner för handhygien
  • Övervakning av antibiotikaförbrukning och resistensutveckling
  • Övervakning av vårdrelaterade infektioner

Vid onsdagens möte ska ytterligare ett samarbetsavtal mellan Sverige och Kina undertecknas. Målsättningen har varit att hitta aktiviteter som är av ömsesidigt intresse för båda länder, exempelvis hälsoekonomiska modeller för att beräkna kostnad och sjukdomsbörda för resistenta infektioner, utbildnings- och kommunikationsmaterial till skolor och allmänhet och även framtagande av nya finansieringsmekanismer för att stimulera innovation, forskning och utveckling för nya antibiotika och diagnostiska verktyg.

Seminariet inleds med en introduktion av Johan Carlson, generaldirektör vid SMI. Andra svenska talare är professor Otto Cars, ordförande i Strama och Andreas Heddini, kanslichef vid det internationella samarbetsorganet React.