Detta är en samordnad insats över landet och SMI ansvarar sedan 1 juli 2010 för det breda förebyggande arbetet mot hiv och sexuellt överförda infektioner genom enheten för hivprevention och sexuell hälsa.

Nationella hemsidan för Klamydiamåndagen 2010