I studien fick 116 personer använda en handlotion som bestod av 70 procent alkohol med två procents citronsyra och två procent äppelsyra var tredje timma. I en dagbok fick försökspersonerna ange när luftvägsinfektion inträffade. Man undersökte också om det fanns influensa eller snuvviruset rhinovirus i näsan en gång varje vecka. 29 procent av de som använde lotion slapp sjukdom. 59 av 100 som använde lotion blev sjuka medan 88 av 100 av dem som inte använde lotionen rapporterade luftvägssjukdom. Om detta är sant och om 100 000 svenskar använde lotionen var tredje timma skulle 29 000 slippa luftvägsinfektion. Vi skulle också få runt 29 000 färre personer som sprider smittan till andra.

När man i Örebro läns landsting gjorde en studie av handsprit på dagis minskade alla infektioner, inklusive mag-tarminfektioner, med 13 procent. Det tyckte SMI var ett bra resultat. Resultaten i den amerikanska studien är ännu bättre, och det kan delvis bero på att man förutom spriten lagt till syrorna. De kan ha ökat effekten mot rhinovirus. När man analyserade förekomsten av influensa och rhinovirus i näsan hos de totalt 212 undersökta personerna ser man också minskningar. De var inte statistiskt signifikanta eftersom totalantalet av vardera sjukdomen var lågt. Det är svårt att få signifikans när man har så få försökspersoner. Totalt minskar antalet infekterade med rhinovirus mennio, och tre färre blir influenssmittade. Tolv procent för bara dessa två luftvägsvirus – även det är mycket.

Den presenterade studien är mycket liten, men det signifikanta resultatet är att infektionerna minskar. Den är uppmuntrande, och bör följas av fler och större studier – kanske med tillägg av citronsyra i spriten för att öka effekten. Den är verkligen ett motiv för oss att fortsätta att tvätta händerna.

/Annika Linde, Statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet

* till vetenskapliga konferenser skickas i förväg s.k. abstrakt, där man beskriver vad man vill presentera. Referenter väljer sedan vilka studier som ska få presenteras muntligt och vilka som ska bli poster. De muntliga presentationerna brukar vara ett fåtal, mycket välgjorda studier. Resten presenteras som affischer i stora posterhallar. Den studie som nu basuneras ut över världen och tolkas som att handsprit är utan effekt, har bara presenterats som en poster. De data vi har tillgång till är det abstrakt på en sida, som vi hittat på nätet.