I nummer 4/10 presenteras ett nytt IT-system som kommer att få en omvälvande betydelse för kampen mot antibiotikaresistens. Virus i vatten kan inte längre undgå upptäckt, hoten om bioterrorism tar allt större plats och kanske är fördomarna mot grisen inte helt ogrundade? Allt detta och mycket mer – vampyrer till exempel – i det nya numret av Smittskydd.

Här kan du ta del av några smakprov

Regionerna kopplar greppet om smittskyddet
Från Umeå till Malmö är en lång resa för att göra samma sak kan man tycka. Men region Skånes nye smittskyddsläkare Jens Boman går inte bara från glesbygd till storstad, han reser på sätt och vis lite in i framtiden.

Äntligen ett bra verktyg
Ett nytt IT-baserat system bryter ny mark i svensk vård. Projektet ”Infektionsverktyget – Fas 1 Vårdrelaterade infektioner” kommer att ge en rikstäckande ögonblicksbild av förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI) och antibiotikaanvändningen i Sverige. Från och med sommaren 2011 kan samtliga landsting ansluta sig.