• Influensaaktiviteten fortsätter att öka i Sverige

  Publicerat

  Antalet laboratorieverifierade fall av influensa har mer än dubblerats sedan föregående vecka. Statistiken tyder på att influensan nu fått fäste i Sverige och att spridningen kommer ta fart efter lovveckorna…

 • Influensan har tagit fart i Sverige

  Publicerat

  Laboratorierna i Sydsverige har nu rapporterat tolv influensafall i Sverige för vecka 50. Bara en mycket liten del av alla influensfall blir bekräftade genom laboratorieanalys, och när Smittskyddsinstitutet…

 • SMI förlänger anmälningstid till konferens

  Publicerat

  Smittskyddsinstitutet (SMI) förlänger anmälningstiden för konferensen Migration och prevention till den 10 januari. – Vi har några platser kvar till konferensen på Norra latin i Stockholm den 26 januari…

 • Anmäl dig till vårens webbaserade seminarier om sexuell hälsa

  Publicerat

  Välkommen till en seminarieserie till stöd för utveckling av arbetet med sexuell hälsa och hiv/STI-prevention riktat till ungdomar och unga vuxna i Sverige.

 • Ökat antal fall av röda hund hos vuxna

  Publicerat

  Under 2011 har fem laboratorieverifierade fall av röda hund rapporterats till Smittskyddsinstitutet detta jämfört med noll till två fall per år de senaste tio åren. Samtliga insjuknade, fyra vuxna och…

 • Bredspektrumantibiotika ökar risken att drabbas av ESBL

  Publicerat

  Ytterligare en studie visar att patienter som får bredspektrumantibiotika av typen kinoloner har ökad risk att senare drabbas av ESBL-bildande E.colibakterier. Risken var särskilt hög vid kombinationsbehandling…

 • Antibiotikaresistenta bakterier vanliga på kycklingkött

  Publicerat

  Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt har i samverkan med Smittskyddsinstitutet (SMI) tagit fram en rapport om antibiotikaresistenta bakterier på kött. Undersökningen visar att dessa…

 • Vinterkräksjukan är här

  Publicerat

  Smittskyddsinstitutet (SMI) övervakar norovirusinfektioner (vinterkräksjuka) på flera sätt. Ett sätt är en analys av sökningar där ordet kräk ingår på webbplatsen Vårdguiden.se. Perioden november-december…

 • Vården kan minska spridningen av VRE

  Publicerat

  VRE, vankomycinresistenta enterokocker, har blivit en allt vanligare orsak till sjukhusförvärvade infektioner. Nu har Smittskyddsinstitutet (SMI) tagit fram en broschyr som innehåller de viktigaste rekommendationerna…

 • Ny rapport från SMI om alkohol och sexuellt risktagande

  Publicerat

  I det förebyggande arbetet mot hiv och STI är det nödvändigt att utgå ifrån att alkohol kan ha olika betydelse för olika personer. Rapporten alkohol och sexuellt risktagande innehåller teoretiska perspektiv…

 • Hallå Staffan Hallin …

  Publicerat

  … projektledare på Smittskyddsinstitutet för konferensen FEMP, The Future of European Prevention among Men who have Sex with Men (MSM) som hölls i Stockholm den 11-10 november.

 • Läkare med många patienter förskrev oftare antibiotika

  Publicerat

  Luftvägsinfektioner är en vanlig orsak till läkarbesök. Nu kartläggs möjliga orsaker till att antibiotikaförskrivningen för luftvägsinfektioner skiljer sig mellan olika allmänläkare. En norsk studie…

 • SMI på GP-debatt: Allt fler lever med hiv i Sverige

  Publicerat

  2010 rapporterades 465 nya fall av hiv-smittade. Ett ökat sexuellt riskbeteende, speciellt bland unga och unga vuxna, leder till att allt fler smittas av sexuellt överförda infektioner, skriver Johan…

 • Alltid viktigt att vara uppmärksam på mässling

  Publicerat

  Fyra fall av mässling har inträffat i Stockholm under november. Den som först insjuknade, indexfallet, hade smittats i Thailand. De tre övriga smittades i samband med att indexfallet sökte vid en vårdcentral.

 • Molekylär typning viktigt i kampen mot tuberkulos

  Publicerat

  En ny doktorsavhandling visar hur viktig molekylär typning är för att kunna upptäcka tuberkulosutbrott. Den visar också att en utbrottsstam som passerat genom flera patienter under lång tid inte förändras…

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa