Parasiterna kan vara svåra att hitta i vattenprover, och SMI kommer därför att analysera kompletterande prover. Smittskyddsenheten i Västerbottens läns landsting uppmanar medborgare att tills vidare fortsätta att koka allt dricksvatten från vattenverket Abborren. Faktablad .

Den webbenkät som Skellefteå kommun och Smittskyddsinstitutet står bakom hade vid lunchtid på onsdagen besvarats av 2 300 invånare i kommunen. Av dem angav 1 500, 60 procent, att de haft magsjukesymptom efter den 1 april.

För fortsatt information om aktuella provsvar hänsvisas till Skellefteå kommun och dess webbplats.