Smittskyddsenheten i Västerbottens läns landsting uppmanar medborgare att tills vidare fortsätta att koka allt dricksvatten som kommer från vattenverket Abborren. Faktablad .

Läs mer om utbrottet på Skellefteå kommuns webbplats .